Thứ Năm, Tháng Chín 24, 2020

Camera quan sát

Camera quan sát hay camera giám sátcamera an ninh (Closed-circuit television – CCTV), là cách dùng các máy quay video nhằm mục đích để truyền tín hiệu đến một nơi cụ thể, trên một số màn hình giới hạn. Công nghệ khác với truyền hình phát sóng thông thường, trong đó các tín hiệu được truyền không công khai, mặc dù nó có thể sử dụng công nghệ P2P hay hoặc cloud, hoặc lưới kết nối không dây.

Các tính năng sản phẩm phù hợp với định nghĩa này, khái niệm này này thường được áp dụng cho việc sử dụng để giám sát nơi có thể cần theo dõi như ngân hàng, sân bay, sòng bạc, văn phòng, căn cứ quân sự, và các cửa hàng tiện lợi. Thoại video hiếm khi được gọi là “CCTV” nhưng việc sử dụng video trong giáo dục từ xa, mà nó là một công cụ quan trọng

Showing 1–4 of 61 results